top of page

Escherichia coli (OP50)

Escherichia coli (E. coli) stam OP50 is een veelgebruikte laboratoriumstam van E. coli. OP50 wordt veel gebruikt als voedselbron voor de nematode Caenorhabditis elegans.

Escherichia coli (OP50)

Escherichia coli (OP50) is een laboratoriumstam van de bacterie Escherichia coli, die veel wordt gebruikt als modelorganisme in microbiologisch onderzoek. Het is een niet-pathogene stam, wat betekent dat hij geen ziekte veroorzaakt bij mens of dier, en wordt in laboratoriumstudies vaak gebruikt als voedselbron voor nematodenwormen zoals Caenorhabditis elegans.

bottom of page